Podświetlanie składni przy użyciu CSS – bez zewnętrznych bibliotek