WP Less is More (dostępny do pobrania)


WP Less is More - free WordPress Theme based on Bootstrap - screenshot

Theme name: WP Less is More.

Description: This Theme is designed for business people, who needs stuff like: Landing Pages, Saless Letters, Squeeze Pages ONLY and-or ready to Google AdWords theme because Less is More.

Opis: Jeżeli jesteś przedsiębiorcą/marketingowcem i prowadzisz kampanie sprzedażowe na stronach typu: Landing Pages, Squeeze Pages i Sales Letters oraz kampanie AdWords – potrzebujesz czystego i przejrzystego motywu, gotowego pod urządzenia mobilne (responsywnego) jakim jest WP Less is More – motywu opartego na Bootstrapie dlatego, że Mniej Znaczy Więcej.

Download this theme: https://pl.wordpress.org/themes/wp-less-is-more/