WP Less is More

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą/marketingowcem i prowadzisz kampanie sprzedażowe na stronach typu: Landing Pages, Squeeze Pages i Sales Letters oraz kampanie AdWords – potrzebujesz czystego i przejrzystego motywu, gotowego pod urządzenia mobilne (responsywnego) jakim jest WP Less is More – motywu opartego na Bootstrapie dlatego, że Mniej Znaczy Więcej.